Pembentangan menyeluruh tentang penggunaan Super Fiber Mix (SFM) dan produk-produk AHN Vertex Sdn. Bhd. kepada Zon Timur-Tengah

Date : 30 January 2020

Description : Pembentangan menyeluruh tentang penggunaan Super Fiber Mix (SFM) dan produk-produk AHN Vertex Sdn. Bhd. kepada Cawangan Senggara Fasiliti Jalan JKR Malaysia (Zon Tengah-Timur) dan Konsesi Penyelenggaraan Jalan Persekutuan Zon Tengah-Timur; Roadcare (M) Sdn. Bhd.