Tanggungjawab Sosial Korporat AHN Vertex Sdn. Bhd

Date : 17 January 2021

Description : Tanggungjawab Sosial Korporat AHN Vertex Sdn. Bhd.; misi bantuan dan penyerahan barang-barang pembersihan pasca banjir buat penduduk-penduduk sekitar Kampung Paya Dalam, Temerloh.