Pembentangan Penggunaan Super Fiber Mix (SFM)

Pembentangan menyeluruh tentang penggunaan Super Fiber Mix (SFM) dan produk-produk AHN Vertex Sdn. Bhd. kepada JKR Perak dan Konsesi Penyelenggaraan Jalan Persekutuan Negeri Perak; Belati Wangsa (M) Sdn Bhd. Tarikh : 14 Julai 2020